Rättelser i första tryckningen.

Rättelser i andra tryckningen.