C++ direkt. Rättelser i andra upplagan tryckning nummer 3

(Rad n betyder räknat uppifrån på sidan och rad -n räknat nerifrån)
 
sid 56, raderna -18 och -6: Bättre att skriva
 cont int ant_dec = 5;
 
sid 61, rad -11: tag bort det sista 'skall'
 
sid 72, rad -1: ändra 'förts' till 'först'
 
sid 140, rad 22: stryk den andra raden med texten #include <iostream>
 
sid 140, rad 27: ändra s.length() till s.size()
 
sid 170, rad -8: Ändra de två första meningarna i stycket till följande:
     'I while-satsen är den sats som utförs på varje varv tom. Detta innebär att det
     enda som utförs i while-satsen sker i samband med att testuttrycket *p++ beräknas.'
 
sid 278, rad 16: Ändras till
         'Array operator() (int fran, int till) const;'