Java direkt. Rättelser till tredje upplagan tryckning nr 1.

Se även rättelser till tryckning nr 2.

sid 12, rad 1: Ändra 'exkverbara' till 'exekverbara'
 
sid 30, rad 5-6: Ändra 'Yes' till 'Ja', 'No' till 'Nej' och 'Avsluta' till 'Avbryt'
 
sid 30, rad -7 till -5: Ändra till:
	ut på ett standardiserat sätt. Det går att ändra detta så att man får den text man önskar.
    För att inte krångla till saker och ting ...
 
sid 34, rad -6: Lägg till ordet 'ha' framför 'while-satser'
 
sid 39, rad 8: ändra Font.BOLD|FontITALIC till Font.BOLD|Font.ITALIC
 
sid 42, rad -10, -9: Flytta ner tecknet > en rad (till slutet på rad -9)
 
sid 67, rad -13: Stryk meningen 'Metoden skriv är också ganska enkel.'
 
sid 88, rad 9: ändra 'ställer vi oss i mappen' till 'ställer oss i mappen'
 
sid 127, rad 6:  skall vara
     if (n == null || p.getIndex() != s.trim().length()) // fel?
 
sid 128, sista raden  skall vara
     Parse.setFormat(usa);
 
sid 140, rad 17 och 20: ändra indata till s
 
sid 167, rad 15: ändra c.validate() till j.revalidate()
 
sid 174, figur 6.5: I figuren har bilden i den tredje rutan på första raden fallit bort. Den skall vara följande:
 
		
sid 177, rad 20: Lägg till ordet 'om' efter 'JLabel.CENTER'
 
sid 186, sista raden: skall vara
 
      g.add(ra); g.add(rb); g.add(rc); g.add(rd); 
 
sid 191, rad 3: ändra till
                          JPanel p1 = new JPanel(), p2 = new JPanel();
 
sid 192, rad 3: ändra till
                         ((JComponent)t.getParent()).revalidate(); // placera om
sid 224, övningsuppgift 1: Denna uppgift har tyvärr hamnat fel. 
                           Den skall flyttas till sidan 240 och ha nummer 4. 
                           Lägg till följande som ny uppgift 1 på sidan 224:
Ladda ner två valfria gif-bilder från nätet. 
Placera dem i en mapp på din egen dator och döp bildfilerna till bild0.gif och bild1.gif. 
Skriv sedan ett program som visar ett fönster med två komponenter, 
en JLabel som skall innehålla en av de två nedladdade bilderna och en JButton med texten Växla bild. 
Varje gång användaren klickar på knappen skall JLabel-komponenten ändras så att den andra av de två bilderna visas
sid 225, uppgift 6, rad 3: ändra JScrollbar till JSlider
 
sid 239, rad 12: ändra y = i.left till y = i.top
 
sid 240, längst ner: Övningsuppgift nummer 1 från sidan 224 flyttas hit och ges nummer 4.
 
sid 297, rad -16: läggs sist på raden ovanför
 
sid 309, första raden i rutan: ändra next(k) till next()
 
sid 310, rad 8: skall vara:
         isEmpty()	ger true om vektorn inte innehåller några komponenter
 
sid 327, rad -5: ändra Canvas till JPanel
 
sid 400, rad -7: lägg till följande sats sist på raden:
           System.out.flush();
 
sid 420, rad -2 och -1: Semikolon saknas i slutet av sista raden. 
            Flytta nästa sista raden två steg år vänster.
 
sid 425, rad 3: lägg till raden
                   import java.awt.*;
sid 469, rad 7: ändra skapaGlas(); till skapaLock();

sid 474, rad 3: skall vara: System.exit(0);
 
sid 490, rad 4: Ändra "Klassen JOptionPane har ..." till "Klassen JDialog har ..."
sid 503, rad 11-12: radbrytningen har blivit felaktig, skall vara:
                                        Action ny = new AbstractAction("Ny",

                                                   new ImageIcon("new.gif")) {sid 505, uppgift 3: stryk orden 'och verktygsfältet'
sid 590, rad 12: ändra 'sändningaförsöket' till 'sändningsförsöket'
sid 660. Tyvärr har vissa tecken i tabellen blivit förvanskade när denna sida trycktes. 

         Följ denna länk för att få en rättad tabell.