Java direkt. Rättelser till tredje upplagan tryckning nr 2.

sid 2, rad -13: ändra 'under ett några' till 'under några'
sid 37, rad -4: Ändra 'skall 1' till 'har l'
sid 49, rad 12: ordet 'har' saknas efter 'som'
 
sid 53, rad -2: ändra 'speciell' till 'speciellt'
 
sid 54, rad -16: ta bort punkten efter 'i/j'
 
sid 58, rad 3: ändra 'används' till 'använda'
sid 58, rad 5: 'kapitel' skall vara 'kapitel 9'
sid 61, rad -3: En punkt saknas.
sid 67, rad -13: Stryk meningen 'Metoden skriv är också ganska enkel.'
sid 75, rad -7: ändra 'satsen' till 'sats'
 
sid 84, rad 7: En punkt saknas efter ordet 'kortlek'.
sid 97, figur 3.1: ändra typerna för 'saldo' och 'intjänadRänta' till 'double'
sid 97, rad -5: 'or' skall vara 'eller'
 
sid 97, rad -3: 'tillatt' skall vara 'till att' 
sid 100, uppgift 8, rad 6: ändra '>=' till '>'
sid 103, rad 20: ta bort parentesen efter 'C2'
 
sid 103, rad 21/22: 'rektangeln' skall vara 'triangeln'
 
sid 118, rad -1: 'false' skall vara i fet stil
 
sid 127, rad 14:  ändra 'en variabeln s' till en variabel s'
 
sid 129, rad 20: ändra 'numersiska' till 'numeriska'
 
sid 129, sista raden (i rutan)  skall vara
     Parse.setFormat(r);
 
sid 130, rad 15: ändra 'skulle men' till 'skulle man'
 
sid 131, rad -3: ändra texten till "Ange antal dagar, pris per dag samt bilmodell"
 
sid 138, rad -4: ändra 'String arg[]' till 'String[] arg'
 
sid 140, rad 24: ändra 'inlässta' till 'inlästa'
 
sid 142, rad 19: 'användasav' skall vara 'användas av'
 
sid 151, rad 15: 'manbehöver' skall vara 'man behöver'
 
sid 151, rad -1: ändra till 'ligger liksom klassen Calendar i paketet java.util.'
 
sid 152, rad 14-15: ändra till:
            tz = TimeZone.getTimeZone("ECT");
          Här används även klassmetoden getTimeZone vilken som resultat ger en ...
 
sid 157, rad -10: ändra 'parameterös' till 'parameterlös'
 
sid 160, rad 7: ändra 'operativsystemet' till 'operativsystem'
 
sid 160, rad 10 och 11: stryk meningen inom parentes
 
sid 160, rad 22: ändra UI-delgate till UI-delegate
 
sid 164, rad 3: ändra 'vilket programmeraren' till 'vilka användaren'
 
sid 168, rad 17: Ändra 'sådan' till 'sådana'
sid 173, rad 1: Ändra 'kurera' till 'kutera'
sid 173, rad 9: stryk 'i detta kapitel'
 
sid 178, rad -13: Ändra 'normal' till 'normalt'
sid 178, rad -1: Lägg till 'stor text' efter <big>
 
sid 181, -6: Ändra 'klickad' till 'klickade'
 
sid 183, rad 20: ändra 'if-stasen' till 'if-satsen'
 
sid 183, rad -13: ändra 'användren' till 'användaren'
 
sid 187, rad -16: satsen 'l.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);' kan strykas
 
sid 188, rad -4: ändra 'storlekt' till 'storlek'
 
sid 199, rad 2: ändra 'Man ger då alternativets nummer som parameter' till 
           'Man får då alternativets nummer som svar'
 
sid 205, rad 8: ändra 'appleten' till 'programmet'
 
sid 206, rad -7: ändra 'en klassen' till 'klassen'
 
sid 207, rad 1: lägg till ordet 'att'
 
sid 207, rad -2: skall vara 'DAY_OF_MONTH'
 
sid 208, rad 18: ändra 'm.getValue()' till 'm.get.Number()'
 
sid 209, rad -13: ändra kommatecknet till en punkt.
 
sid 215, rad 18: ändra 'Anatag' till 'Antag'
 
sid 221 rad -4: 'import extra.*;' skall läggas till
 
sid 225, rad -14: ändra 'slumpmässig' till 'slumpmässigt'
 
sid 228, rad 2: ändra till: 'låta Flight vara en subklass till JPanel och definierar om klassen Flight från sidan 116.'
 
sid 229, rad 3: ändra 'en fyra ny' till 'fyra nya'
 
sid 235, rad -4: ändra 'Graphics2' till 'Graphics2D'
 
sid 236, raderna -9, -8 och -2: ändra 'Graphics2' till 'Graphics2D'
 
sid 238, rad 18: ändra 'egen klassen' till 'egen klass'
 
sid 238, rad -2: lägg till anropet repaint(); sist i metoden setValue.
 
sid 241, rad 10: ändra 'bara' till 'mest'
 
sid 245, rutan: lägg till BorderLayout.CENTER
 
sid 245, rad -17: ändra 'gjort' till 'gjord'
 
sid 249, sista raden i rutan: ta bort mellanslag efter RIGHT 
 
sid 249, rad -4: ändra 'BorderLayout' till 'CardLayout'
 
sid 254-255: Komponenterna på den tredje och fjärde raden har fått ett för högt värde på gridy. 
       På tredje raden skall gridy vara 2 och på fjärde raden skall gridy vara 3. 
       (Men exemplet fungerar ändå, eftersom en tom rad läggs in.)
 
sid 265, rad -2: ändra 'möjlig' till 'möjligt'
 
sid 269, rad -3: stryk raden
 
sid 277, rad 6, ändra 'null' till '-1'
 
sid 279, rad 11: stryk 'samma värden som metoden compareTo i klassen String, dvs.'
 
sid 282, rad -16: ändra 'viss' till 'visst'
 
sid 287, rad -15: ändra 'fjärde elementet' till 'fjärde argumentet'
 
sid 291, rad 11: ändra 'viss' till 'visst'
 
sid 308, rad -5: ändra 'elements' till 'listIterator'
 
sid 312, raderna 18 och 19: Skriv hellre deklarationerna på följande sätt:
     public int[] xpoints; // x-koordinater för hörnpunkterna
      public int[] ypoints; // y-koordinater för hörnpunkterna
 
sid 312, rad -16, Skriv hellre deklarationerna av parametrarna på följande sätt:
     int[] xpoints, int[] ypoints
 
sid 314, rad 19: ändra 'Person[]' till 'Vector'
 
sid 316, rad -6: ändra 'element' till 'fält'
 
sid 317, rad -4: ändra 'det även' till 'även'
 
sid 318, rad -15: ändra 'int a[][], int b[][], int c[][]' till 
            'int[][] a, int[][] b, int[][] c'
 
sid 324, rad 7: stryk deklarationen av variabeln 'knappar'. Den används inte.
 
sid 328, uppgift 7: ändra 'java.utils.Arrays' till java.util.Arrays'
 
sid 337, rad 3: ändra 'objektet' till 'objekten'
 
sid 344, mitt på sidan: indenteringen är felaktig, skall vara:

 for (int i=0; i<ford.length; i++)
   if (ford[i] != null) {
     ford[i].skriv();  // dynamisk bindning
     System.out.println();
   }

sid 347, andra raden under rutan: ta bort 'som'

sid 364, rad 6: ta bort 'sig'

sid 371, rad 2: ändra 'fångahändelsen' till 'fånga händelsen'

sid 373, rad -14: ändra 'få' till 'får'

sid 378, rad -15: ändra 'standardklasen' till 'standardklassen'
sid 383, rad -5: ändra 'parametrarna' till 'parametrar'
sid 386, rad -14: dra in raden en bit
sid 417, rad -5: ändra addFocusListener(this); till addActionListener(this);
sid 423, rad -13: ändra 'liner' till 'linjer'
sid 457, rad 11: ändra 'superkalssen' till 'superklassen'
sid 469, rad 2: ända 'avbryta' till 'avbryts'
sid 514, rad -9: ändra 'IconImage' till 'ImageIcon'
sid 542, rad -11: ändra 'FileReader' till 'FilterReader'