Java direkt. Rättelser till fjärde upplagan tryckning nr 1.

(En förklaring: rad n betyder från toppen på sidan och rad -n betyder n:te raden nerifrån)
sid 53, rad -2: ändra 'speciell' till 'speciellt'
sid 54, rad -16: ta bort punkten efter 'i/j'
 
sid 58, rad 3: ändra 'används' till 'använda'
 
sid 92, rad -5: ändra 'beräkas' till 'beräknas'
 
sid 93, rad 5: ändra 'beräkar' till 'beräknar'
 
sid 93, rad 11: ändra 'klassvariabeln intjänadRänta' till 'instansvariabeln intjänadRänta'

sid 97, figur 3.1: ändra typerna för 'saldo' och 'intjänadRänta' till 'double'

sid 97, rad -5: 'or' skall vara 'eller'
 
sid 97, rad -3: 'tillatt' skall vara 'till att' 
sid 100, uppgift 8, rad 6: ändra '>=' till '>'
sid 103, rad 20: ta bort parentesen efter 'C2'

sid 103, rad 21/22: 'rektangeln' skall vara 'triangeln'

sid 118, rad -1: 'false' skall vara i fet stil
 
sid 131, rad -3: ändra texten till "Ange antal dagar, pris per dag samt bilmodell"

sid 142, rad 19: 'användasav' skall vara 'användas av'

sid 151, rad -1: ändra till 'ligger liksom klassen Calendar i paketet java.util.'

sid 152, rad 14-15: ändra till:
            tz = TimeZone.getTimeZone("ECT");
          Här används även klassmetoden getTimeZone vilken som resultat ger en ...
 
sid 157, rad -10: ändra 'parameterös' till 'parameterlös'
 
 
sid 160, rad 7: ändra 'operativsystemet' till 'operativsystem'

sid 164, rad 3: ändra 'vilket programmeraren' till 'vilka användaren'

sid 169, rad 18: ändra 'stategin' till 'strategin'

sid 173, rad 9: stryk 'i detta kapitel'
sid 183, rad -13: ändra 'användren' till 'användaren'
sid 187, rad -16: satsen 'l.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);' kan strykas
 
sid 188, rad -4: ändra 'storlekt' till 'storlek'
sid 199, rad 2: ändra 'Man ger då alternativets nummer som parameter' till 
           'Man får då alternativets nummer som svar'
 
sid 205, rad 8: ändra 'appleten' till 'programmet'
 
sid 206, rad -7: ändra 'en klassen' till 'klassen'
 
sid 207, rad 1: lägg till ordet 'att'
 
sid 207, rad -2: skall vara 'DAY_OF_MONTH'
 
sid 208, rad 18: ändra 'm.getValue()' till 'm.get.Number()'
 
sid 209, rad -13: ändra kommatecknet till en punkt.
 
sid 215, rad 18: ändra 'Anatag' till 'Antag'
 
sid 226, rad 14: ändra 'slumpmässig' till 'slumpmässigt'
 
sid 235, rad -4: ändra 'Graphics2' till 'Graphics2D'
 
sid 236, raderna -9, -8 och -2: ändra 'Graphics2' till 'Graphics2D'
 
sid 238, rad 18: ändra 'egen klassen' till 'egen klass'
 
sid 241, rad 10: ändra 'bara' till 'mest'
 
sid 245, rutan: lägg till BorderLayout.CENTER
 
sid 249, sista raden i rutan: ta bort mellanslag efter RIGHT 
 
sid 254-255: Komponenterna på den tredje och fjärde raden har fått ett för högt värde på gridy. 
       På tredje raden skall gridy vara 2 och på fjärde raden skall gridy vara 3. 
       (Men exemplet fungerar ändå, eftersom en tom rad läggs in.)
 
sid 265, rad -2: ändra 'möjlig' till 'möjligt'
 
sid 270, rad 1: stryk raden
 
sid 277, rad 6, ändra 'null' till '-1'
 
sid 279, rad 11: stryk 'samma värden som metoden compareTo i klassen String, dvs.'
 
sid 282, rad -16: ändra 'viss' till 'visst'
 
sid 287, rad -15: ändra 'fjärde elementet' till 'fjärde argumentet'
 
sid 291, rad 11: ändra 'viss' till 'visst'
 
sid 310, rad 12: is_emty()  ger true om vektorn/listan är tom
 
sid 312, raderna 18 och 19: Skriv hellre deklarationerna på följande sätt:
     public int[] xpoints; // x-koordinater för hörnpunkterna
      public int[] ypoints; // y-koordinater för hörnpunkterna
 
sid 312, rad -16, Skriv hellre deklarationerna av parametrarna på följande sätt:
     int[] xpoints, int[] ypoints
 
sid 316, rad -6: ändra 'element' till 'fält'
 
sid 317, rad -4: ändra 'det även' till 'även'
 
sid 324, rad 7: stryk deklarationen av variabeln 'knappar'. Den används inte.
 
sid 328, uppgift 7: ändra 'java.utils.Arrays' till java.util.Arrays'
 
sid 335, rad 10: skall vara 'Flerfamiljshus f = new Flerfamiljshus();'
 
sid 344, mitt på sidan: indenteringen är felaktig, skall vara:

 for (int i=0; i<ford.length; i++)
   if (ford[i] != null) {
     ford[i].skriv();  // dynamisk bindning
     System.out.println();
   }

sid 347, andra raden under rutan: ta bort 'som'

sid 364, rad 6: ta bort 'sig'

sid 371, rad 2: ändra 'fångahändelsen' till 'fånga händelsen'

sid 373, rad -14: ändra 'få' till 'får'

sid 386, rad -14: dra in raden en bit
 
sid 423, rad -13: ändra 'liner' till 'linjer'
 
sid 469, rad 2: ända 'avbryta' till 'avbryts'
 
sid 514, rad -9: ändra 'IconImage' till 'ImageIcon'
 
sid 542, rad -11: ändra 'FileReader' till 'FilterReader'