Java direkt. Rättelser till femte upplagan tryckning nr 1.

(En förklaring: rad n betyder från toppen på sidan och rad -n betyder n:te raden nerifrån)
sid 30, rad 6: ändra: "och användaren" till "om användaren"
 
sid 44, rad -16: står "drar" skall stå: "där"
 
sid 81, rad 12: står "man bar anger man" skall stå "man bara anger"
 
sid 111, rad 18: står "klassen Rörelse", skall stå "klassen Betyg"
 
sid 122, rad 21: ändra "programmet" till "programmen"
 
sid 144, rad -11: står: "ParseInt", skall stå: "parseInt"
 
sid 155, rad 3: står "ger sc.nextInt() som resultat", skall stå "ger sc.hasNextInt() som resultat"
 
sid 157, rad -14: står "göra anropet stok.nextToken()", skall stå "göra anropet stok.hasMoreTokens()"
 
sid 196, rad -9: står: b.getActionCommand(txt), skall stå b.getActionCommand()
 
sid 228, rad -10: raden: p.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 12)); kan strykas, eftersom den inte har någon effekt
 
sid 279, rad -11: ändra: "Swing" till "paketet javax.swing.border"
 
sid 393, rad 6: ändra Kopiering2 till Kopiering på två ställen
 
sid 449, rad 4: står: "kapitel 13" skall stå "avsnitt 16.4.2
 
sid 521, raderna 14 och 15: står: "getFile" skall stå: "getSelectedFile"
 
sid 545, rad -11: står: "sombol" skall stå "symbol"
 
sid 616, rad 11: står: "at typen" skall stå "av typen"
 
sid 628, rad 1: Denna rad skall dras in (indenteras) ett steg)
 
sid 630, rad 4 ändra "klasserna" till "klasser"

sid 685, rad -6 : står "måste vara av heltalstyp eller av typen char", 
                  skall stå "måste vara av heltalstyp, typen char eller en uppräkningstyp"
 
sid 715, i indexet skall ParseInt ersättas med parseInt