Java direkt. Rättelser till sjätte upplagan tryckning nr 1.

(En förklaring: rad n betyder från toppen på sidan och rad -n betyder n:te raden nerifrån)
 
sid 18, rad -7 Ändra meningen som börjar med "För att ett .." till

Vill man på ett enkelt sätt göra det möjligt för ett program att utnyttja det som finns i ett paket kan man importera paketet.

sid 19, rad 9 Ändra stycket  som börjar med "Man måste .." till

Paketet java.lang är lite speciellt. Det importeras nämligen automatiskt. Det som finns i detta paket är därför direkt tillgängligt i alla Javaprogram.

sid 80, rad -1 Ändra "måste importera" till "har importerat"

sid 95, rad -2 Ändra meningen som börjar med "När .." till

När ett program vill använda någon klass som finns i ett paket måste det antingen ange det fullständiga klassnamnet, inklusive paketnamn, eller importera klassen från ett paket.

sid 97, rad 3 Ändra  "importerar ett paket till" till "utnyttjar ett paket i"

sid 97, rad -15 Ändra  "importera paketet till" till "utnyttja paketet i"

sid 97, rad -2 Ändra  "importera" till "utnyttja"

sid 108, rad -10 Ändra  "deklarerar en variabel c av klassen" till "använder det enkla klassnamnet"

sid 108, rad -9 Ändra  "till programmet" till "från paketet java.util"

sid 128, rad 1 Stryk  "som man alltså måste importera"

sid 231, rad 10 Stryk  "måste"

sid 266, sjätte raden i programmet, ändra till: if (minimum < maximum) {

sid 269, rad -5 Ändra "måste" till "har" och "importera" till "importerat"

sid 325, rad 7 Stryk "så man måste alltid importera det paketet"

sid 326 Ändra den första raden i faktarutan till "Finns i paketet java.util."

sid 472, rad 9-10 Ändras till:

Dessutom lägger vi i konstruktorn till raden

   sl.addChangeListener(listener);

sid 484, ändra de två första meningarna i det stycke som böjar med "När man definierar ..." ´till följande:

I en klass som innehåller variabler vilka kan ändras av en tråd och avläsas eller ändras av en annan tråd
bör alla metoder som ändrar eller avläser dessa variabler vara synkroniserade.
Man skulle kunna tro att metoder som bara avläser variabler inte behövde vara synkroniserade,
men kompilatorn optimerar koden och osynkroniserade metoder kan leda till att ett program inte fungerar så som det var tänkt.

sid 631, rad -9 Ändra  "resuttat" till "resultat"