Java direkt. Rättelser till sjunde upplagan tryckning nr 1.

(En förklaring: rad n betyder från toppen på sidan och rad -n betyder n:te raden nerifrån)
 

Tyvärr har relativt omfattande ändringar gjorts i den del av Java 8 som berör lambda-uttryck jämfört med den betaversion som tidigare varit tillgänglig.
Därför behövs en hel del justeringar i boken i motsvarande avsnitt.

sid 373, rad 11. Ändra till

    default void skriv() {

sid 375, rad 7 i faktarutan. Ändra till

    default resultattyp m3(parametrar) {

Ersätt sidorna 400-401 med denna pdf-fil.

sid 402, rad 18. Ändra Block till Consumer

sid 652, lägg till följande rader sist i faktarutan

    stream()         ger en ström (Stream) som tar data från samlingen
    parallelStream()
ger en parallell ström (Stream) som tar data från samlingen

sid 655, stryk sista raden i den översta faktarutan.

sid 659, stryk sista raden i faktarutan.

sid 663, lägg till följande efter den 4:e raden i faktarutan

     forEachRemaining(c) utför operationen c (en Consumer) på återstående element

Ersätt sidorna 664-669 med denna pdf-fil.

Ersätt sidorna 684-689 med denna pdf-fil.