Java första steget. Rättelser.

(En förklaring: rad n betyder från toppen på sidan och rad -n betyder n:te raden nerifrån)

sid 38, rad 6 : ändra "kapitel 4" till "avsnitt 5.2"

sid 66, rad -1: står "avsnitt 3.9" skall stå: "avsnitt 3.10"
 
sid 73, rad 4 : tre 'l' i "innehålller"
 
sid 88 rad 6: faktarutan längst upp till vänster : tecknet { ska bort efter if 
 
sid 102 rad -11: står "avsnitt 3.10" skall stå "avsnitt 3.8"
 
sid 155 rad 9: "börjar med" skall ersättas med "börjar man med"
 
sid 161 rad 4: lägg till meningen: 
        "För metoders namn gäller samma regler som för variabler (se sidan 33)."
 
sid 165 rad 2-: "minter" skall vara "minuter"
 
sid 167 rad 3-: "at" skall vara "av"
 
sid 176 rad 14: "hittils"' skall vara "hittills"
 
sid 181 rad 15-: "visa" skall vara "show"
 
sid 187 rad 8-: "Reslutatvärdet" skall vara "Resultatvärdet"
 
sid 190 rad 7: står "upprepad" skall vara "nästlad"
 
sid 202 rad 4-: står "sidan 112" skall vara "sidan 115"
 
sid 217 rad 19-21: ändra till följande för att undvika problem med tecknet ä:
          "apallapa kapan japavapa" så skall det skriva ut "alla kan java"