JAVA   andra steget

Denna sida innehåller kompletterande material till  boken JAVA andra steget, Jan SkansholmStudentlitteratur.

Se också JAVA första steget och JAVA steg för steg.

Lösningar till övningar och programmeringsuppgifter

Det finns lösningar till alla övningar. (Som zip-fil.)
Det finns också lösningar till alla programmeringsuppgifter. (Som zip-fil.)
För att du lätt skall kunna hitta lösningen till en viss övning eller programmeringsuppgift, finns det en mapp för varje kapitel och varje fil har ett namn som innehåller övningens eller uppgiftens nummer.
Om du vill kompilera en fil måste du först döpa om den till ett namn som innehåller klassens namn och som slutar på .java. På första raden i varje fil finns en kommentar som anger vad filen skall heta.

Tryckfel

Hur noga man än är kan det inte undvikas att det smyger sig in en del tryckfel. Därför finns det en lista med rättelser.
Om du själv hittar några fel så meddela det gärna till books@skansholm.com

Ändringar i standardklassen Scanner

Tyvärr gjorde Sun ändringar i den nya standardklassen Scanner efter det att boken hade gått i tryck. (Man ersatte metoderna create med konstruktorer.) Detta innebär att man måste ändra på några ställen i programexemplen i boken för att det skall fungera. Du kan se vad som behöver ändras i listan med rättelser.

Klasser från boken

Det finns några användbara klasser från boken. Du kan hämta dem här.