Java - andra steget. Rättelser till första upplagan tryckning nr 1.

(En förklaring: rad n betyder från toppen på sidan och rad -n betyder n:te raden nerifrån)

Klassen Scanner
Efter det att boken hade gått i tryck gjorde Sun ändringar i klassen Scanner.
Man ersatte de olika versionerna av metoden create med motsvarande konstruktorer.
Detta betyder att på alla ställen i boken där det står:
   Scanner.create
så skall detta ändras till:
   new Scanner
(Parametrarna som följer skall vara oförändrade.)
Denna ändring  skall göras på följande ställen i boken:
sid 12, raderna 12, 14, 18 och -1
sid 14, raderna 3 och -7
sid 16, raderna 6 och 11
sid 17 raderna 6, 7 och 8 (i faktarutan)
sid 29, rad -12
sid 67, rad -2
sid 68, rad 18
sid 88 raderna 10 och -10
sid 107 raderna 8 och 13
sid 133 raderna 15 och -5
sid 136, rad -2
sid 145, rad 3
sid 153, rad -7
sid 161 raderna 7 och 17
sid 168 raderna -15 och -11
sid 214 raderna 1 och 5
sid 224, rad 12
sid 226 raderna 13 och -13
sid 247, rad -13

Övriga rättelser
sid 84, rad -5: ändra 'beräkan' till 'beräkna'
sid 85, rad -6: ändra i<f.length till i<f[r].length
sid 90, rad 13: ändra 'den fem'till 'de fem'
sid 95, rad -2: ändra Bil.txt till Bil.java