Hem

Jan Skansholm

Jan Skansholm är tekn. dr. och har under många år varit verksam som universitetslektor vid Chalmers tekniska högskola och vid Göteborgs Universitet.Han har mångårig erfarenhet av programmeringsundervisning, både från den akademiska världen och från företagskurser, där han verkat som föreläsare och instruktör.


Jan Skansholm debuterade som läroboksförfattare 1986. Denna webbplats innehåller diverse kompletterande information, t.ex. lösningar till övningsuppgifter, för de böcker han skrivit eller varit medförfattare till.


Man kan nå författaren via mailadressen books@skansholm.com.