C från början

Denna sida innehåller kompletterande material till  boken
C från början, Jan SkansholmStudentlitteratur.

Bokens innehåll.

Installation av gcc.

Lösningar till övningar och programmeringsuppgifter

Det finns lösningar till alla övningar.
Det finns också lösningar till alla programmeringsuppgifter.
Här finns filer med färdiga funktioner som du kan behöva för att lösa en del av uppgifterna.

För att du lätt skall kunna hitta lösningen till en viss övning eller programmeringsuppgift, finns det en mapp för varje kapitel och varje fil har ett namn som innehåller övningens eller uppgiftens nummer.

Tryckfel

Hur noga man än är kan det inte undvikas att det smyger sig in en del tryckfel.
Om du själv hittar några fel så meddela det gärna till books@skansholm.com.