På Linux ska man inte behöva installera gcc,

eftersom det ingår i de flesta Linux-distributioner.

 

Att installera gcc på Windows

Paketet MinGW innehåller GNU:s programutvecklingsverktyg för Windows, bl.a. kommandot gcc.

Gå till http://mingw-w64.org/doku.php/download/mingw-builds

Klicka på länken Installation: Sourceforge

Välj alternativet Mingw-w64 – for 32 and 64 bit Windows i listan.

Ladda ner filen, klicka på den och följ instruktionerna.

När installationen är klar måste man lägga in sökvägen i miljövariabeln Path. Gör så här:

Öppna kontrollpanelen. Välj: System och  säkerhet -> System och klicka på Avancerade systeminställningar.

Klicka på knappen Miljövariabler.

Markera Path i rutan Systemvariabler och klicka på Redigera…

Klicka på knappen Ny och lägg till adressen till mappen bin i den installation av MinGW du just gjort.

Adressen kan t.ex. vara

C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-5.2.0-posix-seh-rt_v4-rev1\mingw64\bin

Klicka på OK.