C från början. Rättelser.

(Negativa radnummer räknas nerifrån.)

 

sid 62, rad 1: ändra forme till former

sid 62, rad 2: Översta vänstra formen i faktarutan: Stryk klammern sist på första raden

sid 252, rad -1: ändra for-satsen till while-satsen

sid 253, rad -14: ändra for-satsen till while-satsen

sid 253, rad -13: ändra for-satsen till while-satsen