Unix och X från början

Torbjörn Andréasson, Jan Skansholm, Studentlitteratur.

Detta är en äldre bok som inte längre ges ut.