Ada från början

Denna sida innehåller extra information för dig som använder boken Ada från början, Jan Skansholm, Studentlitteratur

Lösningar till övningsuppgifter

Förslag till lösningar finns som vanliga textfiler (en fil per kapitel).

Tryckfel

Tyvärr dyker det alltid upp tryckfel, hur noga man än är. Här finner du rättelser till den senaste tryckningen av boken (tryckning nr 3 1998). Det finns också rättelser till tidigare tryckningar av boken.
Skulle du själv hitta något fel som inte finns med så rapportera gärna felet till books@skansholm.com.
 

Basic_Num_IO

Här finns programkoden till paketet Basic_Num_IO som används i boken.

Exempel

Här finns några exempel från boken.


Referensmanual

Referensmanualen hittar du här.


Gratis Ada-kompilator

Kompilatorn GNAT kan laddas ner från https://libre2.adacore.com.


Overhead-bilder

Det finns overhead-bilder med de flesta exemplen i boken. Du finner dem här. Filerna finns i postscriptform, en fil per kapitel. Du kan antingen hämta filerna en och en, eller så kan du hämta filen oh.tar.gz som innehåller alla filerna i komprimerad form. Denna fil kan som vanligt packas upp med programmen gunzip och tar:
gunzip oh.tar.gz
tar xf oh.tar