C++ direkt, andra upplagan

Denna sida innehåller extra information för dig som använder den andra upplagan av boken C++ direkt Jan Skansholm.
(Det finns också en särskild webbsida för den första upplagan av boken.)

 

Hjälpklasser och exempel ur boken

Hjälpklasserna alpha och iodos samt ett antal programexempel från boken finns tillgängliga här.

Lösningar till övningsuppgifter

Det finns lösningar till alla övningsuppgifter. Även dessa finns som vanliga textfiler eller som en zip-fil.

Filerna är kodade enligt Latin_1, vilket innebär att de svenska bokstäverna ser riktiga ut i Windows och Unix. Kör man MS-DOS kommer däremot å, ä och ö att ersättas av andra tecken. Filerna finns i den form som är vanlig i Windows och MS-DOS. Detta innebär att varje rad avslutas med de två tecknen "carriage return" och "line feed". Kör man på ett system där man bara vill ha "line feed", t.ex. på Unix, kan man kompilera och köra programmet cr_nej på filerna. Då försvinner "carriage return". (Programmet cr_ja sätter dit "carriage return" igen.)

Tryckfel

Hur noga man än är kan det inte undvikas att det blir en del tryckfel. Här hittar du en lista med tryckfel i den tredje tryckningen av boken. Det finns också listor med tryckfel i de tidigare tryckningarna. (Vilken tryckning du har framgår av den allra sista raden på den första vänstersidan i boken. Den första siffran är tryckningens nummer.)