C++ direkt, första upplagan

Denna sida innehåller extra information för dig som använder den första upplagan av boken C++ direkt, Jan Skansholm.

Lösningar till övningsuppgifter

Det finns lösningar till alla övningsuppgifter. Lösningarna kan hämtas som vanliga textfiler. Kör du Windows eller MS-DOS kan du alternativt hämta dem på zip-format.

Det finns en separat mapp för varje kapitel. Dessutom finns mappen "include" som innehåller de inkluderingsfiler som behövs för att man skall kunna köra en del av exemplen. Filerna är kodade enligt Latin_1, vilket innebär att de svenska bokstäverna ser riktiga ut i Windows och Unix. Kör man MS-DOS kommer däremot å, ä och ö att ersättas av andra tecken.

Filerna finns i den form som är vanlig i Windows och MS-DOS. Detta innebär att varje rad avslutas med de två tecknen "carriage return" och "line feed". Kör man på ett system där man bara vill ha "line feed", t.ex. på Unix, kan man kompilera och köra programmet cr_nej på filerna. Då försvinner "carriage return". (Programmet cr_ja sätter dit "carriage return" igen.) Kör man Unix behöver man också göra en liten justering i filerna "bool.h" i de olika mapparna. (Se kommentar i filerna.)

Tryckfel

Tyvärr dyker det alltid upp tryckfel, hur noga man än är. Här finner du rättelser till tidigare tryckningar av boken.