Följande ändringar görs i klassen Boll. Lägg till en ny instansvariabel: private AudioClip a; Lägg till en konstruktor: public Boll(int radie, int xHast, int yHast, AudioClip au) { this(radie, xHast, yHast); a = au; } Gör följande tilläg i metoden run: public void run() { if (a != null) a.loop(); while (XThread.delay(100)) { ... // som tidigare } if (a != null) a.stop(); } Följande ändringar görs i klassen BollDemo Lägg följande rader i metoden init: String ljudfil = getParameter("ljudfil"); AudioClip a = getAudioClip(getCodeBase(), ljudfil); Ändra deklarationen av variabeln b till: b = new Boll(r, h,j h, a); I html-filen som appleten startas från skall man lägga till en ny parameter med namet 'ljudfil'. Filen kan t.ex. se ut på följande sätt: BollDemo (Här har vi använt filen 'spacemusic.au' som kopierats till den aktuella mappen från 'demo\applets\Animator\audio' i JDK-mappen.)