Java direkt. Rättelser till åttonde upplagan tryckning nr 1.

(En förklaring: rad n betyder från toppen på sidan och rad -n betyder n:te raden nerifrån)
 

Sid 24, rad 12: Ändra inressant till intressant

Sid 35, rad 6: Ändra det kan finns till det kan finnas

Sid 280, sjätte rutan i vänstra kolumnen i faktarutan: lägg till följande under drawArc
fillArc(x,y,b,h,s,l)

Sid 386, rad 15 (sjätte raden i faktarutan): ändra (T, T) -> boolean till (T, T) -> int

Sid 674, rubriken för avsnitt 17.7.3: Ändra HashTable till Hashtable

Sid 676, rubriken i faktarutan och första raden i faktarutan: Ändra HashTable till Hashtable