Java – steg för steg. Rättelser.

(Negativa radnummer räknas nerifrån.)

 

sid 42, rad -1 : ändra komplitorn till kompilatorn

sid 105, rad -2 : stryk ”, dvs.”

sid 145, rad 7 och 9 : ändra mymusic.au till mymusic.wav

sid 145, rad -1 : ändra .au till .waw

sid 197, rad -10 (sist under ”Några typer:”) Lägg till följande rad:
%   ger ett enkelt %-tecken i den redigerade texten

sid 309, rad -3 : ändra "p.föddÅr" till " q.föddÅr"